Wagi przenośnikoweWagi przenośnikowe

 
 
 

Förderbandwaage mit zwei Messstationen

<span class=fehlt>Förderbandwaage mit zwei Messstationen</span>

Förderbandwaage mit zwei Messstationen für zwei Rollenstühle (eichfähig) zur Integration in Förderbänder und Dosierbandwaagen.

 

Vorteile der WÖHWA Förderbandwaagen

 • wagi przenośnikowe podlegające i niepodlegające legalizowaniu
 • dla szerokości pasów od 400 do 2.000 mm
 • wagi wielotaśmowe w celu jednoczesnego określenia wydajności w kilku miejscach instalacji
 • oprogramowanie w celu protokołowania wydajności
 • wagi przenośnikowe ruchome, np. Ruchome instalacje kruszarek lub sortownie
 • wagi taśm dozujących
 • możliwość podłączenia wag przenośnikowych przez profesjonalne magistrale
 • indywidualne dopasowania programowe
 • z kołem pomiarowym do pomiaru prędkości taśmy

Wersja legalizowana wagi przenośnikowej firmy WÖHWA stosowana jest w przenośnikach taśmowych o szerokości 400 do 2000 mm w przypadku różnych ilości transportowanego materiału.

Każda waga firmy WÖHWA jest wstępnie regulowana w zakładzie i jest wyposażona w stabilny prędkościomierz cyfrowy do pomiaru prędkości taśmy. Układy czujników i elementy łożyskowania są hermetycznie osłonięte przed zabrudzeniem.

Wagę można wyregulować, gdy jest już zamontowana, za pomocą dostarczonego odważnika wzorcowego.

Funkcje standardowe

 • położenie zerowe
 • kasowanie wartości mierzonej
 • data / godzina
 • wydruk protokołu dla bieżącego numeru, data, godzina i wartość mierzona
 • punkt wyłączania
 • współczynnik korekty
 • pamięć buforowa

belt weigher installed on mobile crusher unitWaga może być stosowana w instalacjach stacjonarnych i ruchomych oraz w celu regulacji czynności w taśmach dozujących. Regulacja: regularne sprawdzanie dokładności za pomocą standardowo dostarczanego odważnika wzorcowego. Dla celów kontrolnych i w celu określenia danych produkcyjnych można odczytać i ocenić za pomocą Multi-SFB do dwunastu wag przenośnikowych. W wyniku podłączenia do układów sterujących WÖHWA są najróżniejsze możliwości w celu oceny danych.